ANA SAYFA

 HAKKIMIZDA

 ÜRÜNLERÝMÝZ

    Profesyonel Telsizler

    Pmr Telsizler

    Güvenlik Alarm Sist.

    Kablosuz Ses Yayýn Sist.

    Siren Anons Sist.

 SERVÝS

 REFERANSLARIMIZ

 ÝLETÝÞÝM

 

 

 

Askom Telekomiskasyonun  Web sitesine hoþ geldiniz. Telsizler , Güvenlik Alarm sistemleri, Kablosuz Ses Yayýn Sistemleri , Siren ve Siren Anons sistemleri

* Küçük hafif saðlam

* Kolay kullaným menüler

* Alfanumerik tuþ takýmý ( Kýsa mesaj )

* Durum Mesajý

* LCD ekran 3*12 karakter kullaným alaný

* Rehber ( 20 adres )

* Açýlýþ Mesajý Parola

* Son arayan ve aranan izleme ( 10 adres)

* Acil çaðrý yollama

*DTMF tonlarý

* Akýllý batarya seçenekleri

 

                                       [ Detay Ýçin Týklayýn ] 

 

* Ýnþaat þantiyeleri

* Fuar, konferans, organizasyonlar

* Güvenlik firmalarý

* Otoparklar

* Okullar, kampüsler, kreþler

* Oteller, tatil köyleri

* Ambarlar, Fabrikalar

* Spor salonlarý, sahalar

* Arama kurtarma gruplarý

* Eðlence Yerleri

* Harita, Kadastro

[ Detay Ýçin Týklayýn ]

 

* Evinizi veya Ýþyerinizi

* Fabrikanýzý yada belirli bir alanda

* Alarm Güvenlik Sistemlerimizle güvenliðini

saðlayabilirsiniz.

* Hareket dedektörleri

* Alarm anýnda Telefonuzu Arama

* Duman / Isý dedektörü

* Kamera kayýt

* Otomatik veya manuel görüntü tarama

* Dahili Harici Sirenler

[ Detay Ýçin týklayýn ]

   

Copyriht ©2007

Tüm haklarý saklýdýr. Bu site ASKOM Telekominikasyon Limited Þirketi için hazýrlanmýþtýr.

Site meteryalleri ve içerik izinsiz kullanýlamaz.

WebMaster : www.afyonwebtasarim.com